ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.) αποτελεί αυτοδύναμη ακαδημαϊκή μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Προσφέρει μαθήματα αγγλικής, γαλλικής,  γερμανικής και ιταλικής γλώσσας στους φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο της δια βίου εκμάθησης των γλωσσών και αναβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο του σε επίπεδο προσφοράς γλωσσικών υπηρεσιών το Κ.Δ.Ξ.Γ. – μετά από σύμφωνη απόφαση της Συγκλήτου – διεύρυνε τη διδασκαλία των γλωσσών που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές/τριες  με την πιλοτική διδασκαλία της τουρκικής (διαπανεπιστημιακή συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Canakkale της Τουρκίας) και ρωσικής γλώσσας (Πρόγραμμα ΙΑΣΩΝ: Ελληνικές σπουδές στις Παρευξείνιες χώρες).

Η διδασκαλία σε όλες τις γλώσσες διαμορφώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες δεξιότητες στην ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών τους.
Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από ένα μέχρι και έξι εξάμηνα, είναι υποχρεωτικά, επιλεγόμενα ή ελεύθερα επιλεγόμενα, και πιστώνονται ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων με ΔΜ που αντιστοιχούν σε ανάλογες πιστωτικές μονάδες ECTS.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που τα παρακολουθεί είναι πολύ μεγάλος, διαφοροποιείται όμως ανά γλώσσα. Σε όσες περιπτώσεις δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός (15)  φοιτητών/τριών ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, τα μαθήματα προσφέρονται σε διατμηματική συνδιδασκαλία κατά Σχολή. Φοιτητές/τριες ξένων Πανεπιστημίων στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus επιλέγουν και παρακολουθούν το μάθημα της ξένης γλώσσας ειδικότητας το οποίο πιστώνεται με ECTS.

Από το Θερινό Εξάμηνο του 2010 ξεκίνησε πιλοτικά σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής το «Πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας» ειδικά για τους φοιτητές/τριες της Σχολής το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Επιμέλεια  ιστοσελίδων: Ανέστης Παρχαρίδης (info@lance.auth.gr)