ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας  κατά το χρονικό διάστημα από 19 Οκτωβρίου 2015 έως 27 Μαΐου 2016.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Α1-Β2).
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS)/εξάμηνο. 
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  11 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.
Οι φοιτητές/τριες θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας και θα δημιουργηθούν τα εξής Τμήματα:
-    3 τμήματα προπτυχιακών φοιτητών-τριών επιπέδου Α1. Θα επιλεγούν 100 άτομα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες):

Α1α

Τετάρτη
16:00-18:15

Ε. Αλεξιάδου

«Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου
 Νομικής Σχολής

Α1β

Πέμπτη
 14:00-16:15

Α. Δάφφα

«Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου
 Νομικής Σχολής

Α1γ

Τρίτη
16:00-18:15

Π. Ποπότη

Αίθουσα Ξένων Γλωσσών, Ισόγειο κτιρίου Ανατομίας Ιατρικής Σχολής

 
       1 τμήμα προπτυχιακών φοιτητών-τριών επιπέδου Α2. Θα επιλεγούν 30 άτομα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες):

Α2

Δευτέρα
19:00-21:15

Γ. Αγοραστός

«Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου
 Νομικής Σχολής

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει είτε να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α1 είτε να συμμετέχουν στο κατατακτήριο τεστ την Τετάρτη 14/10/2015 18:30-19:30 στο «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου Νομικής Σχολής.
-    2 τμήματα προπτυχιακών φοιτητών-τριών επιπέδου Β1. Θα επιλεγούν 60 άτομα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες):

Β1α

Τρίτη
19:00-21:15

Γ. Αγοραστός

«Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου
 Νομικής Σχολής

Β1β

Πέμπτη 19:00-21:15

Γ. Αγοραστός

«Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου
 Νομικής Σχολής

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει είτε να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α2 είτε να συμμετέχουν στο κατατακτήριο τεστ την Τετάρτη 14/10/2015 17:30-18:30 στο «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου Νομικής Σχολής.
-    1 τμήμα προπτυχιακών φοιτητών-τριών επιπέδου Β2. Θα επιλεγούν 30 άτομα με σειρά προτεραιότητας:  

Β2

Τρίτη
13:45-16:00

Γ. Αγοραστός

«Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου
 Νομικής Σχολής

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει είτε να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1 είτε να συμμετέχουν στο κατατακτήριο τεστ την Τετάρτη 14/10/2015 19:30-21:00 στο «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου Νομικής Σχολής.
Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή  16/10/2014.
Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στο διδάσκοντα την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

Συνημμένα αρχεία: