Τσιάλης Απόστολος MA

Ιδιότητα: 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Αγγλικά

 
 
 

Γραφείο: 
Ξένων Γλωσσών Ιατρικής
Τηλέφωνο: 
2310-999252
Fax: 
2310999368