Διδακτικό Προσωπικό

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γερμανικά
Όνομα Τίτλος Email Γραφείο Τηλέφωνο
Δρ Δάφφα Αγνή Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό agndaffa@lance.auth.gr Ξένων Γλωσσών Φιλοσοφικής 2310-997391
Ποπότη Παναγιώτα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ppopoti@lance.auth.gr Ξένων Γλωσσών Πολυτεχνικής 2310-995987
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ιταλικά
Όνομα Τίτλος Email Γραφείο Τηλέφωνο
Δρ Παπαδάκη Ελένη Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό papadel@lance.auth.gr 410, 4ος όροφος, Νέο Κτίριο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2310-997340

Σελίδες