Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας-Eπαναληπτική εξεταστική περίοδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Ε. Αλεξιάδου)

Εξετάσεις στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Εξετάσεις στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Διδάσκουσα: κ.Ε. Γκίνου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Α. Οι εξετάσεις του Α΄ εξαμήνου θα γίνουν την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ώρα 10.00-11.30 μέσω skype for business.

Εξετάσεις στο μάθημα της ιταλικής γλώσσας κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Διδάσκουσα: κ.Ε. Παπαδάκη)

Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Π. Ποπότη)

Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Α. Δάφφα)

Εξετάσεις στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Ε. Γκίνου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 

Οι εξετάσεις του Β΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που δεν παρακολουθούσαν  τα  μαθήματα και δεν έστειλαν γραπτή εργασία μέχρι της 31/5/2020) θα γίνουν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020, ώρες 10.00-14.00 μέσω της πλατφόρμας skype for business.

Εξετάσεις στο διατμηματικό μάθημα της γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Α. Δάφφα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εξέταση του διατμηματικού μαθήματος "Γερμανικά επιπέδου Α1" (Τμήμα Α1β), με διδάσκουσα την κ. Αγνή Δάφφα, ορίσθηκε να γίνει την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00. Η εξέταση των φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει προφορικά σε ομάδες των 3 ατόμων, μέσω της πλατφόρμας Skype for Business.

 

Η Διδάσκουσα

Δρ. Αγνή Δάφφα

Εξετάσεις στο μάθημα της ιταλικής γλώσσας - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ.Ε. Παπαδάκη)

Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ.Ε. Αλεξιάδου)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα των Γερμανικών θα πρέπει να το δηλώσουν στη διδάσκουσα, μέσω mail: ealexiad@lance.auth.gr, το αργότερο μέχρι 5-6-2020.

Σελίδες