Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Τίτλος Ημερομηνία
Εξ αποστάσεως αξιολόγηση στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας (Διδάσκουσα: κ. Π. Ποπότη) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 11/06/2020
Εξ αποστάσεως αξιολόγηση στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας (Διδάσκουσα: κ. Α. Δάφφα) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 11/06/2020
Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας Εξ Αποστάσεως–(Διδάσκουσα: κ. Ε. Γκίνου) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 02/06/2020
Εξ αποστάσεως αξιολόγηση στο διατμηματικό μάθημα της γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Α. Δάφφα) 02/06/2020
Εξετάσεις Ιταλικής Γλώσσας Εξ Αποστάσεως–(Διδάσκουσα: κ.Ε. Παπαδάκη) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 01/06/2020
Εξ αποστάσεως αξιολόγηση στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας (Διδάσκουσα: κ.Ε. Αλεξιάδου) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 29/05/2020
Γερμανικά για νομικές σπουδές ΙI - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για ΕΕ 2020 26/02/2020
Πρόγραμμα μαθημάτων γερμανικής γλώσσας Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 - κ. Ε. Αλεξιάδου 20/02/2020
Τμήμα Ιατρικής: Εξετάσεις στο υποχρεωτικό μάθημα "Αγγλική Ιατρική Ορολογία Ι" (ΙΑ1007α) στις 7 Φεβρουαρίου 2020 29/01/2020
Τμήμα Ιατρικής: Εξετάσεις υποχρεωτικών μαθημάτων "Ξενόγλωσσης Ιατρικής Ορολογίας Ι & ΙΙ - Αγγλικά" στις 29 Ιανουαρίου 2020 22/01/2020

Σελίδες