Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Τίτλος Ημερομηνία
Γερμανικά για νομικές σπουδές ΙI - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για EΕ 2020-2021 17/02/2021
Πρόγραμμα μαθημάτων γερμανικής γλώσσας Β' - Δ' Εξαμήνου 2020-2021 - κ. Ε. Αλεξιάδου 17/02/2021
Πρόγραμμα μαθημάτων ιταλικής γλώσσας Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 - κ. Ε. Παπαδάκη 16/02/2021
Εξετάσεις στο μάθημα της ιταλικής γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (Διδάσκουσα: κ. Ε. Παπαδάκη) 13/01/2021
Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (Διδάσκουσα: κ. Ε. Αλεξιάδου) 21/12/2020
Γερμανικά για νομικές σπουδές Ι - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για ΧΕ 2020-2021 14/10/2020
Πρόγραμμα μαθημάτων ιταλικής γλώσσας Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 - κ. Ε. Παπαδάκη 12/10/2020
Πρόγραμμα μαθημάτων γερμανικής γλώσσας Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 - κ. Ε. Αλεξιάδου 30/09/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας-Eπαναληπτική εξεταστική περίοδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Ε. Αλεξιάδου) 01/09/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 01/09/2020

Σελίδες