Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Τίτλος Ημερομηνία
Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας-Eπαναληπτική εξεταστική περίοδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Ε. Αλεξιάδου) 01/09/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 01/09/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Διδάσκουσα: κ.Ε. Γκίνου) 25/08/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της ιταλικής γλώσσας κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Διδάσκουσα: κ.Ε. Παπαδάκη) 25/08/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Π. Ποπότη) 11/06/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Α. Δάφφα) 11/06/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Ε. Γκίνου) 02/06/2020
Εξετάσεις στο διατμηματικό μάθημα της γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Α. Δάφφα) 02/06/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της ιταλικής γλώσσας - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ.Ε. Παπαδάκη) 01/06/2020
Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ.Ε. Αλεξιάδου) 29/05/2020

Σελίδες