Γραμματεία

κ. Έλενα Κουτούση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
Κτήριο Κ. Καραθεοδωρή
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ. και φαξ : (0030)2310995165
e-mail : info@lance.auth.gr , elen@auth.gr
http://www.auth.gr/lance