Γραμματεία

Έλενα Κουτούση, Προϊσταμένη

Ανέστης Παρχαρίδης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
Κτήριο Κ. Καραθεοδωρή
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ.: (0030) 2310995165
e-mail: info@lance.auth.gr
http://www.auth.gr/lance