Πιλοτικά μαθήματα

Το Κ.Γ.Ξ.Δ. προσφέρει προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας ειδικότητας ανάλογα με τις ανάγκες του Α.Π.Θ.