Εγγραφή στο μάθημα "Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα"

πχ. Παπαδοπούλου
πχ. Μαρία
Να αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Τμήματος, όπως δίνεται στον ιστοχώρο του ΑΠΘ
Μόνο αριθμό.
Μ.Ο. βαθμολογίας (έως 2 δεκαδικά) από το σύνολο μαθημάτων που έχετε εξεταστεί με επιτυχία μέχρι σήμερα
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 5 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf zip.