Ιταλική γλώσσα: Σημειώσεις για το 1ο εξάμηνο, διδάσκουσα: Παπαδάκη Έλενα