Δρ Βασιλεία Καζαμία

Ιδιότητα: 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Αγγλικά
Γραφείο: 
Ξένων Γλωσσών Γεωπονίας
Τηλέφωνο: 
2310-995987
Fax: 
2310-995988