Δρ Γκίνου Ελένη

Ιδιότητα: 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Γαλλικά
Γραφείο: 
Γραφείο Ξένων Γλωσσών Θεολογικής
Τηλέφωνο: 
2310-996979
Συνημμένα αρχεία: