Διοργάνωση θερινών σεμιναρίων γαλλικής γλώσσας μέσω της πρεσβείας του Βελγίου στην Ελλάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια του Αρ.Πρωτ.: 69491/Z1/5-6-2020 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σας ενημερώνουμε ότι από την πρεσβεία του Βελγίου ανακοινώνεται η διοργάνωση θερινών σεμιναρίων γαλλικής γλώσσας μέσω «εικονικής τάξης» από 18 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2020.

Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances