Εξ αποστάσεως αξιολόγηση στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας (Διδάσκουσα: κ. Α. Δάφφα) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020