Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας Εξ Αποστάσεως–(Διδάσκουσα: κ. Ε. Γκίνου) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 

Οι εξετάσεις του Β΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που δεν παρακολουθούσαν  τα  μαθήματα και δεν έστειλαν γραπτή εργασία μέχρι της 31/5/2020) θα γίνουν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020, ώρες 10.00-14.00 μέσω της πλατφόρμας skype for business.

Όσοι/όσες θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις καλούνται να το δηλώσουν μέχρι και την Παρασκευή 5/6/2020 στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της διδάσκουσας (ginoueleni@gmail.com), όπου θα αναφέρεται: Γαλλική γλώσσα Β΄ εξαμήνου, ονοματεπώνυμο και τμήμα.  Ο σύνδεσμος για τις εξετάσεις είναι αυτός όπου γίνονταν και οι παραδόσεις.

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/1M3YFLES

Οι εξετάσεις του Δ΄ εξαμήνου  (για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που δεν παρακολουθούσαν τα μαθήματα και δεν παρουσίασαν εργασία) θα γίνουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020, ώρες 18.30-21.30 μέσω της πλατφόρμας skype for business.

Όσοι/όσες θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις καλούνται να το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 5/6/2020 ώρα 12:00, στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της διδάσκουσας (ginoueleni@gmail.com), αναφέροντας: Γαλλική γλώσσα Δ΄ εξαμήνου, ονοματεπώνυμο και τμήμα. Ο σύνδεσμος για τις εξετάσεις είναι αυτός όπου γίνονταν και οι παραδόσεις.

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/TFYHG2MH

Η Διδάσκουσα

Ελένη Γκίνου