Εξ αποστάσεως αξιολόγηση στο διατμηματικό μάθημα της γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1) ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ. Α. Δάφφα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εξέταση του διατμηματικού μαθήματος "Γερμανικά επιπέδου Α1" (Τμήμα Α1β), με διδάσκουσα την κ. Αγνή Δάφφα, ορίσθηκε να γίνει την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00. Η εξέταση των φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει προφορικά σε ομάδες των 3 ατόμων, μέσω της πλατφόρμας Skype for Business.

 

Η Διδάσκουσα

Δρ. Αγνή Δάφφα