Εξετάσεις στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (Διδάσκουσα: κ.Ε. Αλεξιάδου)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα των Γερμανικών θα πρέπει να το δηλώσουν στη διδάσκουσα, μέσω mail: ealexiad@lance.auth.gr, το αργότερο μέχρι 5-6-2020.

  • Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω Skype for Business του ΑΠΘ, σε γκρουπ των 2 ή τριών ατόμων.
  • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κάμερα και μικρόφωνο και να μπορούν να επιδείξουν τη φοιτητική τους ταυτότητα στη διδάσκουσα.
  • Η εξέταση του Β εξαμήνου (Α εμβόλιμη) θα γίνει Πέμπτη 11-6-2020 και θα ξεκινήσει στις 10.00.
  • Η εξέταση του Δ εξαμήνου (Γ εμβόλιμη) θα γίνει Τετάρτη 10-6-2020 και θα ξεκινήσει στις 10.00.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετικό link με την ώρα που ξεκινάει η εξέτασή τους.

 

Η Διδάσκουσα

Ελπινίκη Αλεξιάδου