Γερμανικά για νομικές σπουδές Ι - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για ΧΕ 2019-2020