Διατμηματικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Α1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διατμηματικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Α1) κατά το χρονικό διάστημα από 9 Οκτωβρίου 2019 έως 20 Μαΐου 2020 (απόφαση ΓΣ αριθμ. 16/10-7-2019).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην ιταλική γλώσσα (επίπεδο Α1) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους..

Πληροφορίες για το μάθημα

  • Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
  • Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Τετάρτη 16:15-18:30 στην αίθουσα Δ/«Γλωσσικό Εργαστήρι του ΚΔΞΓ» (ισόγειο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) από τη διδάσκουσα Ελένη Παπαδάκη, μέλος ΕΕΠ του ΚΔΞΓ.
  • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Ελλιπής παρακολούθηση ή αποτυχία στις τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου δεν θα επιτρέπει τη συνέχιση του προγράμματος. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/εξάμηνο.
  • Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας (οι πρωτοετείς θα επισυνάπτουν αποδεικτικό εγγραφής στο τμήμα σπουδών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.00.

Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Όσοι/ες γίνουν αποδεκτοί, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους την Τρίτη, 8/10/2019.