Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ. διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΕΡΜ-Α1Α στο Χ.Ε.  και ΓΕΡΜ-Α1Β στο Ε.Α.) κατά το χρονικό διάστημα από 8 Οκτωβρίου 2019 έως 22 Μαΐου 2020 (απόφαση ΓΣ αριθμ. 16/10-7-2019).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Α1) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Ελλιπής παρακολούθηση ή αποτυχία στις τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου δεν θα επιτρέπει τη συνέχιση του προγράμματος. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/εξάμηνο.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας (οι πρωτοετείς θα επισυνάπτουν αποδεικτικό εγγραφής στο τμήμα σπουδών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00.

Οι φοιτητές/ήτριες θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Θα δημιουργηθούν 2 τμήματα. Θα επιλεγούν 90 άτομα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες):

Α1α

Τρίτη, 13:45-16:15

Παναγιώτα Ποπότη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ

Αίθουσα 104,πτέρυγα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής

Α1β

Τετάρτη, 15:15-17:30

Αγνή Δάφφα,ΕΕΠ ΚΔΞΓ

Αίθουσα ΠΔΑ,1ος όροφος Σχολής Θετικών Επιστημών

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας τη Δευτέρα, 7/10/2019.