Διατμηματικά μαθήματα Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2)

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. το διατμηματικό μάθημα:  «Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (FLE) :επίπεδο Α2» (κωδικός : ΓΑΛ- A2Β) κατά το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου 2019 έως 24 Μαΐου 2019  (απόφαση ΓΣ αριθμ.15/29-1-2019).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α2).

Πληροφορίες για το μάθημα 

• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) κάθε Τετάρτη 16:00-18:30 στην αίθ. 102Α (νέο κτίριο Φιλοσοφικής  Σχολής) από τη διδάσκουσα Τρ. Καδόγλου, ΕΔΙΠ. 

• Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής. 

• Στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS)/εξάμηνο.  

• Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές-ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η γνώση της Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α1 το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποίηση Α1 ή με επιτυχή παρακολούθηση 4 εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησης

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.

Θα επιλεγούν συνολικά 40 φοιτητές-ήτριες με σειρά προτεραιότητας. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 26/2/2019. 

Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

 

Συνημμένα αρχεία: