Μαθήματα ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού για αρχάριους

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο συνεργασίας του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» προσφέρονται δωρεάν μαθήματα ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού (επίπεδο αρχαρίων A1) (κωδικός ΡΩΣ-Α1Α) σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ. κατά το χρονικό διάστημα από 22 Οκτωβρίου 2018 έως 24 Μαΐου 2019. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στη ρωσική γλώσσα (επίπεδο Α1).

Διδάσκων θα είναι ο Δρ. Ρωσικής Φιλολογίας κ. Φωτιάδης Δημήτριος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Ελλιπής παρακολούθηση ή αποτυχία στις τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου δεν θα επιτρέπει τη συνέχιση του προγράμματος. Θα αποδοθούν 4 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο. 

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις. 

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00 

Θα επιλεγούν 60 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας και με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

• Φοίτηση στο Γ΄ ή Ε΄ εξάμηνο σπουδών

• Τη μέχρι σήμερα επίδοσή τους στο Τμήμα που φοιτούν (Μέσος όρος βαθμολογίας) 

Ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων ανά Τμήμα φοίτησης δεν θα ξεπεράσει τους 2 φοιτητές/ήτριες.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης και όσες είναι εκπρόθεσμες.

Θα δημιουργηθούν 2 τμήματα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα (4 ακαδημαϊκές ώρες)

Α1α Δευτέρα 14:00-15:30 και Τετάρτη 10:30-12:15 Αίθουσα Δ/«Γλωσσικό Εργαστήρι» του ΚΔΞΓ, (ισόγειο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών)

Α1β Τετάρτη 12:30-13:45 και 

Παρασκευή 12:00-13:30 Αίθουσα Δ/«Γλωσσικό Εργαστήρι» του ΚΔΞΓ, (ισόγειο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) 

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή, 19/10/2018.

Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στον διδάσκοντα την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.