ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017