Δηλώσεις για συμμετοχή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας για τους/τις φοιτητές/τριες του Ιατρικού Τμήματος

Οι εξετάσεις για τα υποχρεωτικά μαθήματα «Αγγλική Ιατρική Ορολογία Ι & ΙΙ» των εξαμήνων Γ΄ & Δ΄ θα διεξαχθούν την Δευτέρα 4-9-2017 ως εξής:

15:00 -  Αγγλική Ιατρική Ορολογία Ι

16:00 -  Αγγλική Ιατρική Ορολογία ΙΙ

Οι εξετάσεις για τα επιλεγόμενα μαθήματα «Αγγλικά Ι & ΙΙ» των εξαμήνων Α΄& Β΄ θα διεξαχθούν την Πέμπτη 7-9-2017 ως εξής:

15:00 -  Αγγλικά Ι

16:00 -  Αγγλικά ΙΙ

Για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις πατήστε εδώ. Για συμμετοχή σε παραπάνω από ένα μάθημα επαναλαμβάνετε την διαδικασία για κάθε μάθημα ξεχωριστά.