Εγγραφή σε μαθήματα Γερμανικής γλώσσας για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας  κατά το χρονικό διάστημα από 2 Νοεμβρίου 2016 έως 26 Μαΐου 2017 (απόφαση ΔΣ αριθμ.76/13-10-2016). Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδα Α1-Β1).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Ελλιπής παρακολούθηση ή αποτυχία στις τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου δεν θα επιτρέπει τη συνέχιση του προγράμματος. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS)/εξάμηνο.  Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  30 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00. Οι φοιτητές/ήτριες θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας. ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Θα δημιουργηθεί:

- 1 τμήμα προπτυχιακών φοιτητών-ητριών επιπέδου Α1. Θα επιλεγούν 45 άτομα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες): 

Α1 Παρασκευή 17:00-19:15 Αγνή Δάφφα, ΕΕΠ ΚΔΞΓ «Αμφιθέατρο Α», 1ος όροφος, της Σχολής Γεωπονίας

και 

-   1 τμήμα προπτυχιακών φοιτητών-ητριών επιπέδου Β1 (σε συνέχεια του τμήματος Α2 ακαδ. έτους 2015-16) το οποίο θα συμπληρωθεί με 20 άτομα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες): 

Β1 Τρίτη 16:00-18:15 Ελπινίκη  Αλεξιάδου, ΕΕΠ ΚΔΞΓ «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου  Νομικής Σχολής

Οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο γλωσσομάθειας Α2. Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας τη Δευτέρα 31/10/2016. Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα την πρώτη ημέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

 

Συνημμένα αρχεία: