Δηλώσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας για το Τμήμα Ιατρικής (κ. Α. Τσιάλης)

Οι εξετάσεις για τα υποχρεωτικά μαθήματα «Αγγλική Ιατρική Ορολογία Ι & ΙΙ» των εξαμήνων Γ΄& Δ΄ θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22-1-2016 από τις 15:00 στα αμφιθέατρα Α’ και Β’. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 20/1/2016. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με το πέρας των δηλώσεων.
Οι εξετάσεις για τα επιλεγόμενα μαθήματα «Αγγλική Γλώσσα Ι & ΙΙ» των εξαμήνων Α΄& Β΄ θα διεξαχθούν την Τρίτη 19-1-2016 από τις 12:00 στα αμφιθέατρα Α’ και Β’. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 15/1/2015. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με το πέρας των δηλώσεων.
Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις εδώ. Για συμμετοχή σε παραπάνω από ένα μαθήματα επαναλαμβάνετε την διαδικασία.