Ώρες γραφείου για την ιταλική γλώσσα (κ. Παπαδάκη Ελένη)

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

(410 ν.κτ. Φιλοσοφικής)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.00-13.00

ΤΡΙΤΗ 12.00-14.00

ΠΕΜΠΤΗ 12.00-13.00