Μαθήματα αγγλικής γλώσσας για την προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ ή για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια.

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο 2015, σε φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. μαθήματα αγγλικής γλώσσας κατά το χρονικό διάστημα από 22 Οκτωβρίου 2015 έως 15 Ιανουαρίου 2016 με τις εξής θεματικές:
1.     Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια. (Πέμπτη 11:00-13:15 στο «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου Νομικής Σχολής).
2.     Προετοιμασία φοιτητών για μετάβαση για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια. (Παρασκευή 11:30-13:45 στο «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου Νομικής Σχολής).
 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Στο τέλος  του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS). 
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2. Οι ενδιαφερόμενοι χωρίς πιστοποίηση Β2 καλούνται να συμμετάσχουν στο τεστ κατάταξης την πρώτη μέρα του μαθήματος.
Θα επιλεγούν συνολικά 30 άτομα/τμήμα με σειρά προτεραιότητας.
Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.
 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.
 
Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 20/10/2015.
Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα, κ. Φερενίκη Καπετάνιου, την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.