Μαθήματα γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α2

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας  επιπέδου Α2 κατά το χρονικό διάστημα από 19 Οκτωβρίου 2015 έως 27 Μαΐου 2016.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS)/εξάμηνο. 
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.
θα δημιουργηθούν 2 τμήματα 30 ατόμων/τμήμα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα γερμανικής γλώσσας Α1 του ΚΔΞΓ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
            Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες):
- Τμήμα Α2α:   Δευτέρα 14:00-16:15,  Π. Ποπότη «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου  Νομικής Σχολής
 
- Τμήμα Α2β:   Πέμπτη 16:00-18:15,   Ε. Αλεξιάδου «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου  Νομικής Σχολής
 
Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει είτε να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας/βεβαίωση παρακολούθησης Α1 ΚΔΞΓ είτε να συμμετέχουν στο κατατακτήριο τεστ την Τετάρτη 14/10/2015 18:30-19:30 στο «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου Νομικής Σχολής.
 
Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή  16/10/2015.
Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στο διδάσκοντα την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

Συνημμένα αρχεία: