Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και για την πιστοποίηση Test DaF

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο 2015, σε φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. μαθήματα γερμανικής γλώσσας κατά το χρονικό διάστημα από 19 Οκτωβρίου 2015 έως 15 Ιανουαρίου 2016 με τις εξής θεματικές:
1. Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γερμανόφωνα Πανεπιστήμια. (Τετάρτη 19:00-21:15 αίθουσα ΠΑΑ 1ος όροφος Σχολής Θετικών Επιστημών) (επίπεδο Β2).
2. Προετοιμασία για την πιστοποίηση Test DaF  που είναι απαραίτητη για μετάβαση για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές σε γερμανικά Πανεπιστήμια. (Παρασκευή 19:00-21:15 αίθουσα ΠΑΑ 1ος όροφος Σχολής Θετικών Επιστημών)
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Στο τέλος  του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS). 
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η γνώση της Γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2. Οι ενδιαφερόμενοι χωρίς πιστοποίηση Β2 καλούνται να συμμετάσχουν στο τεστ κατάταξης την Τετάρτη 14/10/2015 19:30-21:00 στο «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου Νομικής Σχολής.
Θα επιλεγούν συνολικά 30 άτομα/τμήμα με σειρά προτεραιότητας.
Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.
Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή  16/10/2015.
Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στο διδάσκοντα την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.