Δρ Κοντούλη Κλεοπάτρα

Ιδιότητα: 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Αγγλικά
Γραφείο: 
Ξένων Γλωσσών Φιλοσοφικής
Τηλέφωνο: 
2310-997430