Διεθνείς Συνεργασίες

Το Κ.Δ.Ξ.Γ. είναι μέλος:
A. του Cercles, European Confederation of Language Centres in Higher Education και
B. του δικτύου Global Engineers’ Language Skills (GELS), που αναπτύχθηκε με σκοπό τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μηχανικών.

Το Α.Π.Θ., με επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ. Βασιλεία Καζαμία, μέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Δ.Ξ.Γ., συμμετέχει, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, στο ερευνητικό πρόγραμμα "Becoming a Digital Global Engineer" (BADGE).

Το Κ.Δ.Ξ.Γ. συμμετέχει στις παρακάτω συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για διδασκαλία:
Α. με το University of Cambridge , με επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ. Βασιλεία Καζαμία, μέλος Ε.Ε.Π. της αγγλικής γλώσσας και
Β. με το Université Grenoble Alpes (UGA), με επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ. Ελένη Γκίνου, μέλος Ε.Ε.Π. της γαλλικής γλώσσας.