Φωτιάδου Κέλλυ ΜΑ

Ιδιότητα: 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Αγγλικά
Γραφείο: 
Ξένων Γλωσσών Πολυτεχνικής
Τηλέφωνο: 
2310-995987
Συνημμένα αρχεία: