Ανακοινώσεις Κέντρου

Τίτλος Ημερομηνία
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Διατμηματικό πρόγραμμα γερμανικής τεχνικής ορολογίας για προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες της Πολυτεχνικής Σχολής 21/10/2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α2) α.έ. 2020-2021 20/10/2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1) α.έ. 2020-2021 20/10/2020
Διατμηματικό μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» 14/10/2020
Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1) α.έ. 2020-2021 14/10/2020
Διατμηματικό πρόγραμμα γερμανικής τεχνικής ορολογίας αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 13/10/2020
Διατμηματικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Α1) α.έ. 2020-2021 13/10/2020
Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β1) α.έ. 2020-2021 13/10/2020
Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α2) α.έ. 2020-2021 13/10/2020
Διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια» α.έ. 2020-2021: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 12/10/2020

Σελίδες