Ανακοινώσεις Κέντρου

Τίτλος Ημερομηνία
Διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός για το σχεδιασμό λογότυπου - πρόγραμμα INCLUDE 15/06/2021
Πρόσκληση υποβολής σύντομων εργασιών με θέμα “Το νερό στην αρχαία ελληνική και βυζαντινή γραμματεία (μέχρι τον 14ο μ.Χ. αιώνα)” 10/06/2021
BRAUIC Global Campus: Exchange Program for Summer Schools 2021 with scholarships 27/05/2021
Πρόσκληση συμμετοχής σε ιστορικό, θεματικό κουίζ με αφορμή την 230η επέτειο από τη σύνταξη του 1ου Ευρωπαϊκού Συντάγματος 10/05/2021
Διακρίσεις μέλους ΕΕΠ του ΚΔΞΓ 08/04/2021
Διατμηματικά μαθήματα Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2), ΕΕ 2021 16/02/2021
Διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια», EE2021 28/01/2021
Διατμηματικό μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα», ΕΕ 2021 22/01/2021
Διατμηματικό μάθημα «Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στο γερμανόφωνο χώρο», ΕΕ 2021 20/01/2021
Διατμηματικό πρόγραμμα γερμανικής τεχνικής ορολογίας σε προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, ΕΕ 2021 20/01/2021

Σελίδες