Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόγραμμα μαθημάτων ιταλικής γλώσσας Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 - κ. Ε. Παπαδάκη 25/10/2021
Διατμηματικό μάθημα «Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στο γερμανόφωνο χώρο», XE 2021-2022 22/10/2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Διατμηματικό πρόγραμμα γερμανικής τεχνικής ορολογίας αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 22/10/2021
Διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια» 21/10/2021
Μαθήματα πολωνικής γλώσσας και πολιτισμού (επίπεδο Α1) α.έ. 2021-2022 20/10/2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Διατμηματικό μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα», XE 2021-2022 15/10/2021
Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1) α.έ. 2021-2022 15/10/2021
Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β1) α.έ. 2021-2022 15/10/2021
Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α2) α.έ. 2021-2022 15/10/2021
Γερμανικά για Νομικές Σπουδές Ι - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για ΧΕ 2020-2021 15/10/2021

Σελίδες