Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές όλων των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο Β2

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης

Boardroom by SJL

Τεχνικά Κείμενα: Συγγραφή και Παρουσίαση στην Αγγλική Γλώσσα

To Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει σε σεμιναριακή βάση το μάθημα: "Τεχνικά Kείμενα: Συγγραφή και Παρουσίαση στην Αγγλική Γλώσσα".

T

ο αντικείμενο του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα είδη τεχνικών κειμένων, η εξοικείωση με τη γλώσσα και τη φιλοσοφία που εμπεριέχονται  στα τεχνικά κείμενα και η εκμάθηση των τεχνικών συγγραφής και επικοινωνίας που τα διέπουν.

Το μάθημα δεν στοχεύει να διδάξει την αγγλική τεχνική ορολογία των επιμέρους επιστημών αλλά να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνική/επιστημονική γνώση επικοινωνείται αποτελεσματικά στον αναγνώστη ή ακροατή.

H

διδασκαλία γίνεται στην αγγλική γλώσσα και οι συμμετέχοντες υποβάλλουν εβδομαδιαίες γραπτές εργασίες ηλεκτρονικά ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την κατάθεση των εργασιών και την ενεργή συμμετοχή στο μάθημα.

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 30 ώρες και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 16 (δεκαέξι). Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά με την αποστολή email στην υπεύθυνη του μαθήματος Δρ. Βασιλεία Καζαμία-Χρήστου (διαβάστε περισσότερα), ενώ δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στην αρχή του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

Δ

υνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής που έχουν επίπεδο αγγλικών τουλάχιστον B2 (Lower). Συνιστάται να επιλέγεται από φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών τους και από φοιτητές που θα ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή βρίσκονται ήδη σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό κύκλο σπουδών. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.